Δήλωση του Αποστόλη Παπαγιαννόπουλου, Προέδρου του ΣΕΠΕ «Ο Σωκράτης», για τη Μη Εφαρμογή της Υποχρεωτικής Δίχρονης Προσχολικής Αγωγής, από τη Χθεσινή (Τρίτη, 7/7/2020) Παράσταση Διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας 

Δήλωση του Αποστόλη Παπαγιαννόπουλου, Προέδρου του ΣΕΠΕ «Ο Σωκράτης», για τη Μη Εφαρμογή της Υποχρεωτικής Δίχρονης Προσχολικής Αγωγής, από τη Χθεσινή (Τρίτη, 7/7/2020) Παράσταση Διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας

.