Υπενθύμηση συνδέσμου (link – Zoom) για το θεατρικό τηλε – εργαστήρι που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου στις 18:30

O σύνδεσμος (link – Zoom) για το θεατρικό τηλε – εργαστήρι
που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου στις 18:30 είναι ο εξής:

https://us02web.zoom.us/j/4259067581?pwd=dko5NzBwZlJKNkR0OFFzMkhQd280UT09

.