Βίντεο από την εκδήλωση του Συλλόγου Θεατρικό τηλε-εργαστήρι το Σάββατο 6/2/2021: α) η προετοιμασία μιας παρουσίασης «επί σκηνής» β) από τον Γραπτό στον Προφορικό λόγο

Βίντεο από την εκδήλωση του Συλλόγου
Θεατρικό τηλε-εργαστήρι το Σάββατο 6/2/2021:
α) η προετοιμασία μιας παρουσίασης «επί σκηνής»
β) από τον Γραπτό στον Προφορικό λόγο

.