ΠΕΡΙ ΦΟΒΟΥ Ο ΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙ ΦΟΒΟΥ Ο ΛΟΓΟΣ

Η λεγόμενη αξιολόγηση δεν έχει στόχο τη μονιμοποίηση των νεοδιόριστων συναδέλφων μας αλλά ακριβώς το αντίθετο. Δεν έχει σκοπό να κάνει τους δόκιμους μόνιμους αλλά όλους μας (μόνιμους, νεοδιόριστους και αναπληρωτές) ανασφαλείς και υπό συνεχή δοκιμασία, όλους/ες μας διαρκώς «δόκιμους»!!! Αν προχωρήσει όλο αυτό το σχέδιο τότε όλοι/ες μας θα μπούμε σε καθεστώς συνεχούς δοκιμασίας και κρίσης, θα καλούμαστε συνεχώς να αποδεικνύουμε ότι συμβάλλουμε στην περαιτέρω κατηγοριοποίηση και υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Θα είμαστε συνεχώς υπό τον έλεγχο του ασφυκτικού μηχανισμού της διοίκησης, υπόλογοι/ες για όλα τα στραβά του δημοσίου σχολείου. Αυτή η εξευτελιστική, αντιεπιστημονική και αντεργατική διαδικασία όχι μόνο δε μας κατοχυρώνει αντιθέτως, μας ακυρώνει επιστημονικά και εργασιακά.
Όλοι μαζί, συσπειρωμένοι στα βήματα που έχει αποφασίσει ο κλάδος, μπορούμε να σταματήσουμε αυτό το αίσχος. Εδώ και τώρα και όχι σε κάποιο άγνωστο μέλλον με την αναμονή κάποιων ανύπαρκτων «σωτήρων»!!
Ήδη η πλάστιγγα γέρνει προς τη πλευρά του αγώνα!! Με τον αγώνα θα κερδίσουμε την άμεση μονιμοποίηση όλων των νεοδιόριστων!
Ένας για όλους και όλοι για έναν!
15 ΦΛΕΒΑΡΗ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ!! ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΑΠΕΧΟΥΜΕ!!
Δε θα περάσει!

.